status:

Në ditët e sotme, Single Board Computers (SBCs) janë një mjet i preferuar për hobiistët, inxhinierët dhe përdoruesit me nevoja të specializuara për kompjuterizim. Këto njësi të vogla dhe të përmbajtura janë njelabë dhe janë të pajisura me të gjitha komponentët e nevojshëm për të punuar si një kompjuter i plotë. Ka disa lloje të ndryshme të Single Board Computers në treg, por disa prej tyre janë më të njohura dhe më të përdorura, si Raspberry Pi, Arduino dhe BeagleBone. Këto SBCs janë të njohura për aftësinë e tyre për të ekzekutuar sisteme operative të ndryshme si Linux, Android dhe Windows. Përveç SBC-ve, ka një gamë të gjerë pajisjesh dhe aksesori për të shtuar funksionalitet dhe për të zgjeruar mundësitë e tyre. Disa prej aksesoreve më të përdorura janë kartat e gjërëzave (shields) për Arduino, gjysmë lidhësit për Raspberry Pi dhe kabllo të ndryshëm për të lidhur pajisje të ndryshme për BeagleBone. Një nga avantazhet kryesore të përdorimit të Single Board Computers është fleksibiliteti i tyre i lartë. Përdoruesit mund të përdorin këto pajisje në një gamë të gjerë projektesh të ndryshme, duke filluar nga robotët dhe automatizimi i shtëpisë deri te sisteme të avancuara të monitorimit dhe kontrollimit. Në përgjithësi, Single Board Computers dhe aksesoret e tyre janë një mjet shumë i dobishëm për hobiistët dhe inxhinierët të cilët dëshirojnë të zhvillojnë dhe të eksperimentojnë me projekte të ndryshme të kompjuterizuar. Me një gamë të gjerë pajisjesh dhe aftësi, këto pajisje ofrojnë një mënyrë kreative për të eksploruar botën e informatikës dhe të automatizmit.

Shkarkoni aplikacionin e Foleja

Eksploro botën e blerjeve online me një përvojë të thjeshtë me aplikacionin foleja.